Toimintakertomus 2022

1. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet tehtävineen ja heidän osallistumisensa hallituksen kokouksiin:
Monica Hautaniemi, ruusukkeet ja palkinnot (11)
Julianna Hautoniemi, jäsenrekisteri, sponsoriasiat, ulkomaan näyttelyilmoittautumiset, www-sivut,
pentuvälitys (9)
Kati Marjala, sihteeri, tiedotus, Omakissan yhdistyspääkäyttäjä (11)
Susanna Piispanen, puheenjohtaja, Omakissan yhdistyspääkäyttäjä (11)
Tuukka Ristimäki, talousvastaava, varastovastaava (10)
Satu Tillanen-Toivanen, varapuheenjohtaja, eläinsuojelun yhteyshenkilö, kokoussihteeri (11)
Minna Tunkkari-Eskelinen, sponsoriasiat, info ja myynti (3)
Minna Tunkkari-Eskelinen pyysi eroa hallituksesta 21.3.2022 alkaen ja tämä hänelle myönnettiin.
Monica Hautaniemi siirtyi varajäsenestä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 21.3.2022 alkaen ja kevätkokouksen
päätöksellä koko Minna Tunkkari-Eskelisen kauden loppuun saakka eli vuoden 2023 loppuun.
Hallituksen kokouksia järjestettiin 11.
Hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä toimi: Manta Tuomi, loukut

2. Kokoukset ja jäsenistö
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 4.5.2022 Sepänkeskuksen Koeputki-kokoustilassa (Kyllikinkatu 1, Jyväskylä). Paikalla oli 9 jäsentä.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 5.11.2022 Kansalaistoiminnankeskus Mataran Hilla-kokoustilassa (Matarakatu 6 A 1, Jyväskylä). Paikalla oli 10 jäsentä. Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 203 jäsentä, joista 7 oli ainaisjäsentä. Näistä äänensä Kes-Kisille antoi 178 jäsentä.

3. Talous
Yhdistyksen talous pysyi kunnossa ja maksuvalmius hyvänä. Yhdistyksen rahaliikenteestä vastasi Jyväskylän Tilitoimistopalvelut Ky. Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä kissanäyttelyillä. Kevään näyttelyiden tulot olivat suuremmat kuin menot. Kevään näyttelyiden perusteella todettiin, ettei Peurunka Areenalla ole järkevää järjestää muita kuin tuplanäyttelyitä näyttelytilan melko pienen pinta-alan ja suhteellisen korkeiden kustannuksien takia. Syksyn näyttely jouduttiin valitettavasti perumaan.
Yhdistyksen jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Varsinaisen, nuoriso- ja eläkeläisjäsenen maksu oli 25 euroa, jäsenen ilman Kissa-lehteä 20 euroa, perheenjäsenen 13 euroa, ainaisjäsen 250 euroa ja
kasvattajan maksama lahjajäsenyys 15 euroa.
Näyttelymaksu Kes-Kisin järjestämissä tuplanäyttelyissä oli 80/40 euroa (Kes-Kisin jäseniltä 74/37 euroa).

4. Kissanäyttelyt
Yhdistyksen 97. ja 98. kansainväliset kissanäyttelyt järjestettiin 26.3.2022 ja 27.3.2022 Laukaassa Peurunka Areenalla kahden sertifikaatin näyttelyinä. Tuplanäyttelyiden nimet olivat Mirjam ja Toini.
Lauantaina arvosteltiin kategoria 1 ja kategoria 4 sekä kotikissat. Sunnuntaina arvosteltiin kategoria 2 ja kategoria 3. Näyttelyt oli suljettu yleisöltä. Näyttelypäällikkönä toimi Satu Tillanen-Toivanen ja näyttelysihteerinä toimi Kati Marjala. Kissoja oli ilmoitettu näyttelyihin yhteensä 266, joista näyttelyihin osallistui 131 lauantaina ja 135 sunnuntaina. Näyttelyiden pääsponsori oli Royal Canin. Näyttelyissä oli myös ruoka- ja tarvikekeräys Kissojen Suojelu Kisu ry:lle. Järjestelyiltään näyttelyt onnistuivat hyvin tilanne huomioiden Suomen Kissaliitto ry:n edellyttämän erillisen koronasuunnitelman ja aluehallintaviraston asettamien ehtojen mukaisesti. Syksyn näyttelypaikan etsimiseksi järjestettiin keväällä kilpailu, jossa löytyi vain yksi varteenotettava
näyttelypaikka. Syksyn näyttelyt jouduttiin kuitenkin valitettavasti perumaan, koska näyttelyt olisivat ajallisesti ja sijainniltaan olleet liian lähellä ISROKin näyttelyä eikä kummallakaan ollut mahdollisuutta siirtää näyttelyä toiseen ajankohtaan. ISROK oli varannut näyttelypäivän aikaisemmin.

5. Jäsentoiminta
Vuoden Kissat 2022 palkittiin 26.2.2022 Willi Jyväskylässä.
Kes-Kis järjesti jäsentapahtuman 5.11.2022 Matarassa syyskokouksen jälkeen. Eläinlääkäri Kirsi Hartikainen yhteistyökumppaniltamme Keski-Suomen eläinklinikalta luennoi näyttelykissan rokotuksista ja tartuntatautiriskien minimoinnista. Ohjelmassa oli myös bingoa ja myynnissä oli suosittuja huiskia. Tarjolla oli sekä suolasta että makeaa syötävää. Osallistujat saivat Kes-Kis ämpärit.

6. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneina toimivat vuonna 2022 Keski-Suomen eläinklinikka ja Willi Jyväskylä. KeskiSuomen eläinklinikka ja Willi Jyväskylä tarjosivat jäsenillemme jäsenetuja. Syksyllä saimme tiedon, etteivät jäsenedut ole enää voimassa Willi Jyväskylässä, joka yrityskauppojen myötä oli muuttunut Faunatar Jyväskyläksi.
Sponsoreitamme olivat vuonna 2022 pääsponsori Royal Canin sekä Odour Buster -hiekan osalta TUJOMA.
Kes-Kis teki yhteistyötä Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n ja Kissojen Suojelu Kisu ry:n kanssa.

7. Muu toiminta
Kes-Kis lainasi omistuksessaan olevia loukkuja karkulaiskissojen kiinniottoa varten 4 kertaa.
Kes-Kis osallistui eläintenpäivän tapahtumaan 4.10.2022 Musti ja Mirri Seppälässä. Esillä oli ensimmäistä kertaa yhdessä Keski-Suomen kolme suurinta kissojen parissa toimivaa yhdistystä eli Keski-Suomen kissayhdistys ry, Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry ja Kissojen suojelu Kisu ry. Yhdistyksien toiminnan esittelyjen lisäksi järjestettiin keräys eläinsuojeluyhdistyksille. Lisäksi paikalla oli kissa siliteltävänä: alkuillasta burma ja loppuillasta kotikissa.

8. Tiedotus
Jäsentiedottamista hoidettiin pääsääntöisesti sosiaalisen median, nettisivujen ja sähköpostin kautta.
Sähköisiä jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille kahdeksan vuoden aikana. Yhdistyksen tiedottamisesta vastasi sosiaalisen median sekä Omakissan kautta lähetettyjen
jäsentiedotteiden osalta Kati Marjala ja nettisivujen osalta Julianna Hautoniemi.

9. Jäsenrekisteri
Kes-Kis ry:n jäsenrekisteri toimii Suomen Kissaliitto ry:n Omakissapalvelussa. Jäsenet päivittävät tietojaan itse henkilökohtaisten tunnusten avulla. Kes-Kisin Omakissan yhdistyspääkäyttäjät ja jäsensihteeri hoitavat rekisteriä yhdistyksen osalta.

10. Suomen Kissaliiton liittokokoukset ja seminaarit
Kes-Kisin edustajat olivat läsnä ja käyttivät puheoikeutta Suomen Kissaliiton liittokokouksissa.
Kevätliittokokouksessa 19.3.2022 Helsingissä edustajana toimi Tiina Räsänen valtakirjalla Minna Tunkkari-Eskelisen estyessä yllättäen. Minna Tunkkari-Eskelinen saapui kuitenkin paikalle noin kokouksen puolessa välissä.
Syysliittokokouksessa 15.10.2022 Tampereella edustajina toimivat Kati Marjala ja Tuukka Ristimäki. Kes-Kis on mahdollisuuksien mukaan osallistunut myös muihin Suomen Kissaliiton tapahtumiin vuoden 2022 aikana.
Kissaliiton tilaisuudessa FIFe GA 2022 yleiskokouksessa esillä olevien ehdotuksien ja asioiden kommentointia varten 17.5.2022 Kissaliiton Jitsi Meetissä edustajamme oli Susanna Piispanen.
Kissaliiton kehittämisseminaarissa 28.-30.11.2022 Facebookin suljetussa ryhmässä edustajamme oli Kati Marjala