Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Keski-Suomen kissayhdistys ry (KES-KIS)
Osoite: c/o Elina Järvinen, Jyväskylä
Email: jasenrekisteri(ät)keskis.net
Yhdistysrekisterinumero: 1095682-3

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite ja/tai sähköpostiosoite. Jäsentyypit ovat varsinainen-, nuoriso-, perhe-, ainais-, kasvattajan maksama-, kannattaja-, eläkeläis- ja kunniajäsen. Nuorisojäsenen tiedoissa on merkintä syntymävuodesta.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan joko Omakissa-palvelun kautta tai suoraan jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Kissaliitolle jäsenlehden postitusta, jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten. Yhteistyökumppaneille Pet No 1 ja Keski-Suomen eläinklinikka luovutetaan nimi ja jäsennumero alennuksia varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin Omakissa-palvelun kautta. Niillä jäsenillä, joilla ei ole Omakissa-palvelua käytössä, tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9.REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Omakissa-palvelun kautta tai yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, virhe oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

Jyväskylässä 14.12.2017

Keski-Suomen kissayhdistys ry:n hallitus