Ohjeistus koskien noviisien ja niiden jälkeläisten rekisteröintejä vuodelle 2016